IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

UPOZORNENIE ME Portugalsko

04. decembra. 2012

Dôležite upozornenie: žiadam všetkých záujemcov o účas na majstrovstvách európy v pištoli Portugalsko 2013 aby sa najpozdejšie do konca januára 2013 tj 31.1. registrovali na našej stránke v ľavom hornom okne upútavky. Dodatočné žiadosti nebudú akceptované.!!!!!!!!!!! Kto má záujem strieľa v prematch-i rieši sa to sponzorovaním stage alebo arey. cenu stanovuje ústredie IPSC. Výber strelcov bude hlavne podľa výsledkov na nominačných súažiach vid. zápisnicu z prezídia 22.11.2012 a počtu pridelených slotov. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky