IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Členské do SADS na rok 2013

04. januára. 2013

Vážení predsedovia klubov. dovolím si Vám pripomenú. že na základe uznesenia z Prezídia konaného dňa 22.11.2012 je potrebné uhradi členské za svojich členov do asociácie na účet SADS do 10.2.2013! Na základe uznesenia z Valného zhromaždenia konaného dňa 10.03.2012 bola schválená nová výška ročného členského poplatku do SADS nasledovne : - Juniori. Super Seniori – 10.- € - Regular. Senior a Ženy – 30.- € - zároveň sa vypúša pojem „nový člen“

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky