IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

EHC 2013 Portugalsko

14. januára. 2013

Upozornenie-každý prihlásený záujemca je povinný do konca Januára 2013 uhradi na účet SADS 4000205004-3100 sumu 285.-€ . V prípade neuhradenia požadovanej sumy bude to znamena že dotyčný nemá záujem sa zúčastni EHC a bude zo zoznamu vyradený!!!! Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky