IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

IROA

10. februára. 2013

Začiatkom tohto roka boli dvaja naši rozhodcovia. Alexander Szabó a Stanislav Grubiak . potvrdení a prijatí ako stáli členovia medzinárodného inštitútu rozhodcov - IROA. Je to významný úspech pre SADS. Do tejto organizácie sa dostane len veľmi malé percento zo všetkých registrovaných rozhodcov. Nie každej krajine registrovanej v IPSC sa podarí ma zástupcov v IROA. IROA si udržuje len okolo 400 členov na celom svete a ïalších 100 čakateľov. z ktorých nie všetci budú potvrdení ako stáli členovia. Predchádza tomu niekoľko zložitých krokov potvrdzovania kvality práce a doporučovaní na medzinárodných pretekov. Týmto by sme im chceli zagratulova a popria veľa úspechov v ich ïalšej práci na domácom aj medzinárodnom fóre. Gratulujeme.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky