IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Valné zhromaždenie. preplatenie bodov

16. februára. 2013

Oznam-na základe rozhodnutia prezídia zvolávam na deň 16.3.2013 Valné zhromaždenie SADS. miesto hotel Poľana vo Zvolene. začiatok o 10.00 hod. Dôvodom je potreba schváli ïalšieho člena prezídia s hlasovacím právom. ktorý bude ma v portfóliu sekciu airsoftu. Následne po ukončení VZ bude pokračova zasadnutie prezídia. Žiadam všetkých predsedov klubov aby zaistili účas svojich členov na prezídiu prípadne predseda. ktorý sa nemôže zúčastni VZ aby splnomocnil ním vybranú osobu k zastupovaniu s prípadným počtom hlasov za daný klub. Ïalej upozorňujem predsedov klubov. ktorí zaslali vyhodnotenie aktivity klubu do vyhodnotenia klubov v roku 2012 aby do 14.3.2013 mi mailom (bardomag@gmail.com) poslali číslo účtu. kde im budú získané body preplatené v odsúhlasenom pomere 1 bod = 1 euro. Po tomto termíne im body nebudú preplatené!

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky