IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezident SADS

25. marca. 2013

Vážení strelci. priatelia. Včera 24.3.2013 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie SADS. kde som bol zvolený do funkcie prezidenta SADS. Týmto by som sa Vám chcel poïakova za prejavenú dôveru. Je to pre mňa veľká čes ako aj zodpovednos voči Vám všetkým členom SADS. A chcel by som sa poïakova aj doterajšiemu prezidentovi p. Jánovi Pálkovi. za jeho odvedenú prácu. A týmto by som chcel vyjadri presvedčenie v novú dobrú spoluprácu so všetkými členmi asociácie.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky