IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Seminár IROA

28. marca. 2013

V dňoch 16-19.07.2013 sa bude kona IROA seminár L1 a L2 v Bulharsku Hotel Premier - Veliko Tarnovo. Seminár bude vies p. Dino Evangelinos - IROA President. Cena seminára 200Eur. Záujemca o seminár musí by členom IPSC a členom národnej asociácie rozhodcov. Je potrebná znalos anglického jazyka. lebo celý seminár prebieha v angličtine a účastníci musia uspie v šiestich písomných testoch v anglickom jazyku. Kontakt: Krasimir Mihtiev e-mail: krasimir.mihtiev@ipscbg.org phone: +359888709878

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky