IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Obsadenie funkcií

16. apríla. 2013

Vážení priatelia. 13.4.2013 sa uskutočnilo zasadnutie prezídia. kde sa odsúhlasilo nové zloženie prezídia. Do pozície zástupcu prezidenta SADS bol menovaný p. Karol Šefranko. do pozície prezident SNROI bol odsúhlasený p. Stanislav Grubiak. ako viceprezident pre Action Air bol odsúhlasený p. Ondrej Pupala. Kluby v prezídiu: ŠKP Trenčín. ŠSK Artemis. ŠKP B.Bystrica. ŠKP Luger Žilina.SK Zvolen. KSSK Komárno. Stupavan Stupava. CC Omega Žilina. Touto cestou by som sa chcel poïakova pánom Miloš Čislák a Peter Kopunec za ich doterajšiu prácu vo vedení SADS. Novozvoleným funkcionárom chcem popria veľa šastia a úspechu k ich ïalšej práci.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky