IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Program VZ a porady predsedov klubov

06. mája. 2013

Program VZ:
- zmena stanov na základe požiadaviek Ministerstva vnútra SR
- zmena Revíznej komisie
- zmena bodu 3.13. bod a) - návrh 5 klubov namiesto 8 klubov a to z dôvodu nezáujmu zástupcov niektorých klubov o prácu v prezídiu SADS.

Apelujem na všetkých členov asociácie že je v ich záujme sa zúčastňova Valného zhromaždenia. pretože práve tu majú môžnos oficiálne vyjadri svoj názor a meni smerovanie asociácie.

Program Porady Predsedov klubov:
Správa prezidenta o stave asociácie
Správa prezidenta SNROI o stave príprav na ME 2013
Podanie správy MD a RM o udalostiach na preteku L1 v Žiline 28.4.2013
Rôzne

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky