IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium SADS

25. júna. 2013

Vážení priatelia, keďže dnešné prezidium nebolo uznášania schopné a tlačia nás termíny na ME, zvolávam ďalšie prezídium na deň
9. júla 2013, konané na strelnici v Sielnici o 17.00 hod.
Žiadam všetkých členov prezídia, aby si zariadili svoje povinnosti a zúčastnili sa zasadnutia.
Program zasadnutia: 1.zostavenie tímov na ME2013,  2.zostavenie nominačných pretekov na WS2014.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky