IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Nové preukazy RO

16. júla. 2013

Vážení RO,
chcem Vás všetkých požiadať, aby ste mi v termíne do 15.8.2013 zaslali svoje fotografie tváre vo formáte .jpg uloženú v tvare napr. Stanislav_Grubiak.jpg na emailovú adresu: snroi@sads.sk
Zároveň Vás chcem poprosiť, aby ste tí, ktorí budete túto výzvu čítať, upovedomili aj svojich kolegov, kamarátov RO na túto výzvu.

Ďakujem

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky