IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium SADS

01. . 2013

Vážení priatelia, zvolávam zasadnutie prezídia na deň 17.8.2013, strelnica Sielnica, po ukončení preteku L2 (cca 16.00 hod).  


Program:
 1.        Zahájenie prezídia
 2.        Prezentácia prítomných členov prezídia
 3.        Uznášaniaschopnosť prezídia
 4.        Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
 5.        Vyjadrenie bývalého prezidenta SADS k revíznej správe 2009-2012
 6.        Prehodnotenie návrhov na vytvorenie funkcie reprezentačného trénera SR
 7.        WS 2014 Florida
 8.        Schválenie plánu činnosti
 9.        Záver

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky