IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zbrane

23. . 2013

Važení priatelia, strelci, rozhodcovia,
strelba podľa pravidiel IPSC je pre všetkých z nás najkrajší a najdynamickejší strelecký šport. Všetci ale dbáme na to, a sme na to upozorňovaní pri každom podujatí, že v tomto športe je bezpečnosť na prvom mieste. Týka sa to nie len zaobchádzania so zbraňou, ale aj zbrane samotnej. Poučením z EHC 2013 je konečná informácia od pána Dina Evangelinosa (prezidenta IROA) a pána Vince Pinta (sekretár IPSC pre preteky krátkych zbraní), že žiadnej zbrani bez poistky nemôže byť na pretekoch IPSC  dovolené štartovať (princíp všeobecnej bezpečnosti). Každá zbraň musí splňať predpisy svojej divízie, a navyše, zbrane v divízii production môžu štartovať iba po ich schválení v konfigurácii, ktorá im bola pre preteky IPSC schválená. Preto aj každý rozhodca, ktorý má podozrenie, alebo sa domnieva, že pretekárová zbraň nie je bezpečná, alebo nespĺňa podmienky divízie, má právo takúto zbraň skontrolovať,alebo upozorniť CRO, area CRO, alebo RM. Podľa doručenej informácie model GP X-Calibur je pre preteky IPSC schválený s vonkajšou manuálnou poistkou. Modely so záslepkou nebudú do pretekov pripustené. Pokial dôjde k zmene budem o tom streleckú verejnosť informovať.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky