IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie RO

08. októbra. 2013

Strelci, kolegovia...
chcem požiadať tých z Vás, ktorí máte záujem o školenie RO, aby ste sa prihlásili a dali mi vedieť prostredníctvom mailu, cestou predsedov klubov na snroi@sads.sk 
Záujemcovia musia spĺňať následovné, súčasne platné predpoklady:
Školenie je v rozsahu 2-3 dní, a uprednostnený bude termín v spojitosti s pretekom, aby bola zabezpečená aj praktická skúsenosť. Ponúka sa nám toto školenie spojiť aj so školením RO pre Action Air. Preto prosím uvedte o ktorý kurz by ste mali záujem.
- Pistol
- Puška
- Brokovnica
- Action Air
Pre uskotočnenie kurzu je potrebné, aby sa prihlásilo minimálne 15 záujemcov. Zo štatistík z minulosti vyplýva, že po prvotne prejavenom záujme sa školenia nakoniec zúčastní iba ca. 50% a prácu RO reálne a aktívne vykonáva max. do 10% záujemcov. Z tohto titulu bude školenie spoplatnené 30,- Euro. Tento poplatok zahrňa náklady na školenie, dress a preukaz RO.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky