IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium SADS

26. novembra. 2013

Vážení priatelia, zvolávam zasadnutie prezídia na deň 12.12.2013.
Miesto konania, Zvolen Stráže, Motorest Koliba o 16.00 hod.

Program prezídia:
1.     Zahájenie prezídia
2.     Prezentácia prítomných členov prezídia
3.     Uznášaniaschopnosť prezídia
4.     Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5.     Revízna správa za obdobie 2009-2012 – vyjadrenie predchádzajúceho prezidenta SADS
6.     Schválenie štatútu reprezentanta a nominačných kritérií
7.     Prehodnotenie a aktualizácia neaktuálnych nariadení z predchádzajúceho obdobia
8.     Informácia SNROI o pripravovaných zmenách od 1.1.2014
9.     Spracovanie plánu pretekov na rok 2014 (návrhy zo strany klubov na usporiadanie pretekov v Extralige a Slovenskom pohári a na M SR)
10.       Pokyny pre kluby k vyhodnoteniu roku 2013 (body) a k uhradeniu členského na rok 2014
11.       Schválenie termínu konania Porady predsedov klubov
12.       Záver

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky