IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zmena v evidencii bodov, RO Point Card

03. januára 2014

Vazení RO,
ako ste sa mohli dočítať v správe SNROI, v tomto roku dôjde k niekoľkým zmenám v sekcii SNROI. Najvýznamnejšou zmenou bude evidencia bodov a ich zadávanie do systému.
Na stiahnutie máte k dispozícii novú RO kartu pre aktuálny strelecký rok, do ktorej si budete v priebehu roka zapisovať svoje účasti na pretekoch. Kartu si vytlačte a vypíšte na ňu svoje meno.
V priebehu niekoľkých týždňov bude mať každý RO oprávnenie svoje dosiahnuté body zaevidovať priamo a samostatne na stránke SADS. Táto evidenčná povinnosť prechádza z predsedov klubov na jednotlivých RO. Zároveň bude na stránke otvorený Up-Load link, kde si svoju RO kartu s podpísanými bodmi nahráte na stránku SADS (uloženú v elektronickom formáte), a tým verifikujete svoje dosiahnuté body. Urobiť tak budete môct kedykoľvek v priebehu roka. Až po overení bodov Vám budú body definitívne pridelené.

O ďalších zmenách Vás budem priebežne informovať.


[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky