IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie RO Level 1

22. januára 2014

Važení členovia,
žiadam všetkých záujemcov o školenie RO - Level 1, aby mi v termíne do 15.2.2014 na adresu snroi@sads.sk zaslali vyplnenú prihlášku na školenie.
Kritériom je:
- ročné členstvo v SADS
- úspešné dokončenie aspoň troch pretekov Level 2
- podanie žiadosti (viď priložený súbor)

Termín školenia je približne polovica mesiaca marec 2014. Miesto konania sa upresní neskôr podľa počtu záujemcov.
Školenie bude v rozsahu 3 dní a účasť na všetkých troch dňoch je nevyhnutná. Silno sa doporučuje znalosť pravidiel pištol-puška-brokovnica + záujemcovia o Action Air o túto kapitolu pravidiel o to naviac. U záujemcov o SO sa vyžaduje znalosť WinMss.

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA:
Kritériá pre výhradných Action Air RO sú upravené následovne:
- členstvo v SADS
- úspešné dokončenie aspoň troch pretekov Action Air Level 1
- podanie žiadosti (viď priložený súbor)

Obsah a rozsah školenia je rovnaký pre všetkých účastníkov seminára.
Rozhodcovia Action Air, ktorý budú chcieť neskôr pracovať ako plnohodnotný RO aj na pretekoch ostrých zbraní, musia spĺňať kritériá pre riadnych RO, t.j. musia úspešne dokončiť aspoň tri preteky Level 2 a získať 5 bodov ako ARO. RO, ktorí ešte nedosiahli vek 21 rokov a stanú sa plnohodnotnými RO aj pre preteky ostrých zbraní, môžu byť nasadzovaní výhradne ako druhý rozhodca (RO) na Stage až do doby, kedy dosiahnu vek 21 rokov.

Školenie bude pre všetkých účastníkov spoplatnené sumou 30,- Euro, ktoré je potrebné uhradiť na účet SADS č.ú.: 4000205004/3100 do 28.2.2014 a do sprievodnej informácie prosím uviesť svoje meno.

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky