IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA: Školenie RO Level 1

23. januára 2014

DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA: Kritériá pre výhradných Action Air RO sú upravené následovne: - členstvo v SADS - úspešné dokončenie aspoň troch pretekov Action Air Level 1 - podanie žiadosti (viď priložený súbor) Obsah a rozsah školenia je rovnaký pre všetkých účastníkov seminára. Rozhodcovia Action Air, ktorý budú chcieť neskôr pracovať ako plnohodnotný RO aj na pretekoch ostrých zbraní, musia spĺňať kritériá pre riadnych RO, t.j. musia úspešne dokončiť aspoň tri preteky Level 2 a získať 5 bodov ako ARO. RO, ktorí ešte nedosiahli vek 21 rokov a stanú sa plnohodnotnými RO aj pre preteky ostrých zbraní, môžu byť nasadzovaní výhradne ako druhý rozhodca (RO) na Stage až do doby, kedy dosiahnu vek 21 rokov. Školenie bude pre všetkých účastníkov spoplatnené sumou 30,- Euro, ktorú je potrebné uhradiť na účet SADS č.ú.: 4000205004/3100 do 28.2.2014 a do sprievodnej informácie prosím uviesť svoje meno + pozn. kurz RO.

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky