IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie RO Level 1

18. marca 2014

Važení členovia,
môžem Vám oznámiť, že po školení RO Level 1, ktoré sa uskutočnilo 13.-15.3.2014 na strelnici v Novom Tekove, má naša asociácia a SNROI šesť nových RO. Prajem im veľa elánu do práce, na ktorú sa podujali a čo najrýchlejšie zbieranie skúseností.
Chcem poďakovať aj klubu SKAR TN za pomoc pri organizácii školenia.

Stanislav GRUBIAK
Chairman SNROI

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky