IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Štartovné na WS 2014

25. marca 2014

Vážení priatelia, žiadam strelcov nominovaných na WS 2014 na Floridu, aby do 10.4.2014 uhradili na účet SADS sumu 383,- Eu za slot na WS. Do poznámky prosím napísať meno, kvôli identifikácii platby. Strelec ktorého platba nebude evidovaná na účte SADS do stanoveného termínu, bude nahradený ďalším náhradníkom. Po prijatí platby bude vykonaná registrácia strelca na stránke WS. Preto žiadam o doplnenie a aktualizáciu údajov, na stránke SADS do 10.4.2014, aby sme mohli vykonať včasnú a správnu registráciu a aj týmto si uchovali dobré meno našej asociácie.
Každý účastník WS2014 má nárok na preplatenie sumy dvoch reprezentačných tričiek SADS.
Kto má záujem kúpiť strelivo na WS v USA prosím aby ste mi to oznámili tiež do 10.4.2014, je to nutné uviesť pri registrácii strelca na stránke WS. Dovoz nášho streliva do USA sme dojednali spoločne s českou asociáciou. Kto má záujem o túto alternatívu prosím o upovedomenie, aby sme to mohli začať riešiť. 

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky