IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Šport je život

29. júla 2014

Priatelia, v najnovšom čísle dvojmesačníka, časopisu "Šport je život" je uverejnený článok o SADS v rozsahu troch strán. Kto má záujem časopis je k dostaniu v novinových stánkoch. Týmto krokom sa podarilo zviditeľniť náš šport aj v celoslovenskom meradle. V príprave je aj televízna reportáž o Majstrovstvách Slovenska 2014, ktorá má byť vysielaná na kanáli Slovak sport. O termíne vysielania Vás budeme včas informovať.  

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky