IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Elektronické hlasovanie Prezídia 17.9.2018

16. . 2018

Vážení členovia Prezídia SADS, 
V súlade s čl. 6 bod 13 Stanov SADS vyhlasujem elektronické hlasovanie, ktorého predmetom je vyslovenie súhlasu s návrhom uznesenia uvedeným v bodoch 1) Programu tohto elektronického hlasovania Prezídia SADS.
Program: 1) Schválenie oficiálneho loga Majstrovstiev Slovenska a Slovak National Shooting Team pre potreby reprezentácie SADS na medzinárodnom poli.
Vašu odpoveď na uvedené body programu, t.j. mail obsahujúci jednu z možností hlasovania a) až c) zašlite v termíne do 18.septembra 2018 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: prezident@sads.sk Poučenie:
Do počtu zúčastnených na tomto elektronickom hlasovaní Prezídia SADS sa nezapočítavajú členovia Prezídia SADS, ktorí sa v elektronickom hlasovaní nevyjadrili, t.j. nezvolili žiadnu z možností odpovede na položenú otázku (za, proti, zdržiavam sa).
V súlade s čl. 6 bod 12 stanov SADS je hlasovanie na základe plnomocenstva vylúčené.

Ing.Janette Haviarová
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky