IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

GDPR - SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

26. októbra 2019

Vážení členovia SADS,


oznamujem Vám, že od 1.11.2019 nemusíte posielať ,,SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV" pri zápise nového člena do SADS. Súvisí to s aktuálnym platným zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej spoločne len “Zákon”). Stále ostáva v platnosti povinnosť pri registrácii nového člena SADS zaslať všetky údaje pre IS VS o športe.

V zmysle  zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je povinnosťou mať na získané osobné údaje od dotknutej osoby jej preukázateľný súhlas, pokiaľ neexistuje iný právny základ. Pre nás platí povinnosť zbierať údaje pre IS VS o športe na základe zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky