IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na organizovanie Majstrovstiev Slovenska a Slovenského Pohára na rok 2020

05. novembra 2019

Vážení predsedovia klubov,

žiadam predsedov klubov, ktorí majú záujem o organizovanie pretekov Majstrovstiev Slovenska a Slovenského pohára v roku 2020, aby mi zaslali svoje žiadosti na e-mail: prezident@sads.sk do 15.11.2019.


Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky