IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Program zasadnutia Prezídia SADS 19.7.2020

07. júla 2020

Program Prezídia SADS:

1. Zahájenie prezídia
2. Prezentácia prítomných členov prezídia
3. Uznášaniaschopnosť prezídia
4. Schválenie programu, overovateľov a zapisovateľa
5. Elektronizácia SADS-schválenie realizátora, ktorý vzišiel z výberového konania
6. Prerokovanie žiadosti nových členov o vstup do SADS
7. Organizovanie súťaží SADS po schváleni návrhu poplatkov L1 až L3 na Slovensku
8. Informácie a prerokovanie Spoločného vyhlásenia a výzvy o zákaze používania olova

9. Prerokovanie návrhu a odsúhlasenie úprav na zmenu Stanov SADS/ sídla SADS/ 

10. Zrušenie kvalifikácie na WS PCC 2021 
11. Príprava, prerokovanie a odsúhlasenie rozpočtu a plánu činnosti pred jeho schválením na VZ SADS
12. 
Príprava, prerokovanie a odsúhlasenie štatútu reprezentanta a ranking pred jeho schválením na VZ SADS
13. 
Príprava, prerokovanie odsúhlasenie úprav poplatkov SADS pred ich schválenim na VZ SADS
14. Záver

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky