IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

2. ...čo ďalej?

Napísal: Bonk Adrián    21. júna 2013 Čo ďalej ?
  
       Každý športový klub má svoj vývoj. Bojuje s problémami, nedostatkom financií, záujmu verejnosti a niekedy aj členov klubu. Ale vždy sa nájde niekto, kto vydrží ťahať aj za ostatných a z vlastných skúseností viem, že ak sa ide správnym smerom, výsledky skôr či neskôr prídu.

Preto odporúčam:

1. Vybrať si predsedu, ktorého morálne vlastnosti sú zárukou stability klubu, stmelenia kolektívu, bude strážcom pravidiel, ktoré si sami určíte a bude svojim konaním vzorom pre ostatných členov.
2. Vybrať si k predsedovi klubu ďalších dvoch ľudí, ktorí mu pomôžu pri jeho práci a presadzovaní cieľov klubu.
3. Kúpiť, alebo dlhodobo si prenajať priestor, ktorý bude klub využívať na svoju činnosť a kde sa bude môcť venovať ďalším záujemcom o činnosť.
4. Určiť si výšku členského príspevku s ohľadom na ročné výdavky klubu a výber členského striktne dodržiavať vždy na daný rok dopredu, aby vedenie klubu mohlo tvoriť po odpočítaní nákladov rezervu. Rezerva by mala byť určená na zveľaďovanie materiálnej základne klubu + údržbu (popre, gongy, terče, sklady ...)
5. Určiť si v klube podmienky a podporovať hlavne strieľajúcich členov a rozhodcov (reprezentantov klubu) – podporujte úhradou štartovného, alebo aj preplatením ubytovania na pretekoch, či vystrojením reprezentantov odevom s insígniami klubu.
6. Zaregistrujte sa medzi prijímateľov 2% zo zaplatenej dane fyzických, alebo právnických osôb. To Vám umožní pokryť výdavky spojené s výchovou členov a môžete ich použiť na štartovné na pretekoch, na ktoré reprezentantov pošlete.
7. Volajte si na svoje tréningy aj hostí, ktorí sú ochotní pomôcť svojimi radami a skúsenosťami. To Vám umožní nerobiť chyby na začiatku a vyvarovať sa zlozvykov, ktorých sa po dvoch, troch rokoch bude ťažké zbavovať. (… ja si vždy spomeniem na ochotu Mariána Vyšného, ktorého si za to vážim, že prišiel k nám do Humenného a urobil nám spoločný tréning … jeho rukopis na nás dodnes vidieť :-)

     Treba si uvedomiť, že dobre nastavené pravidlá Vám umožnia napredovať rýchlejšie a v momente, keď klub ešte nemá nič, sa pravidlá prijímajú ľahšie, ako keď má klub už 40 členov a určitý majetok. Vtedy s ním chce každý naložiť inak.

     Myslím si, že skôr či neskôr sa výsledky prejavia a stanete sa plnohodnotnými pretekármi, ktorí doplnia staršiu generáciu:-), tak to v živote už chodí …

„Diligentia – Vis – Celeritas“
                                                             /Presnosť – Sila – Rýchlosť/

                                                                                                                        Adrián BONK


subor2. čo ďalej.doc

Počet komentárov: 0


Pridaj komentár
Neviete prečítať kód?  Kliknutím tu si ho zmente

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky