IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Liga Šariš - Zemplín - Abov - Level 1

Napísal: Haviarová Ing. Janette    17. novembra 2015 8. ROČNÍK LIGY ŠARIŠ - ZEMPLÍN - ABOV 2015

--------------------------vyhodnotenie----------------------------

Celý rok 2015 patril súťažívým typom v streleckom športe. 8.ročník Ligy Šariš – Zemplín – Abov 2015 bol určený nielen individuálnym strelcom ale taktiež teamom. Teamy súťažili o putovnú trofej. Level 1 úroveň pištoľových pretekov pritiahol množstvo nových tvárí, ktorí tak rozšírili rady členov streleckých klubov. Celá liga bola zastrešená a organizovaná streleckým klubom KRK, združujúcim východoslovenské strelecké kluby a podporujúcim dynamickú streľbu a rozvoj tohto športu. Súťažilo sa dokopy OVERAL (Open, Standard i Production vo všetkých kategóriách) následne sa vyhodnotila aj kategória LADY a nakoniec teamy. Teamov zapojených do ligy bolo 15 a jednotlivcov 125 (z toho: 9 žien a niekoľko juniorov).

Year 2015 belong to competitors in shooting sport. 8th year of Saris – Zemplin – Abov 2015 was ready not only for individuals but especially for teams. Teams were fighting to reach Trophy of the League. Level 1 handgun match is nice support for this sport and during the year many new people joined the IPSC, clubs and started to shoot. Shooting club KRK was organising Saris – Zemplin – Abov League 2015, which is also supporting east slovakian shooting clubs, dynamic shooting and IPSC.

Výsledky „Šariš – Zemplín – Abov Liga 2015“:

Results of „Saris – Zemplin – Abov League 2015“:

OVERAL:
1. Marek Mika, JPS SV – HN, 559,94%
2. Martin Čemsák, CCC PO, 559,25%
3. Fecura Vladimír, CCC PO, 557,55%

LADY:
1. Zuzana Žarnayová, CCC PO, 343,70%
2. Janette Haviarová, ArsenaL SC, 341,25%
3. Anna Stanková, CCC PO, 331,43%

TEAMS:
1. CCC PO1, 2 605,31
2. JPS SV – HN1, 2 499,96
3. HODKOVCE1, 2 040,5326.4.2015     1.kolo     Range: Humenné, Lackovce                         

http://www.sads.sk/kalendar/632

     Dňa 26.4.2015 sa uskutočnilo prvé kolo Ligy Šariš – Zemplín - Abov na strelnici v Lackovciach pri Humennom, ktorú organizoval strelecký klub KRK.

     Perfektné počasie, atmosféra a zaťažkávajúce stage-s preverili sily nejedného pretekára. Zábavným oživením počas čakania za výsledkami bol aj stage Prezident.

     The day 26/04/2015 was organized the first round of Saris – Zemplin – Abov League on the range Lackovce near town Humenne by shooting club KRK.

     Perfect weather, atmosphere, attractive stages test the strenght of all shooters. Waiting for the results and awarding ceremony was shooting the stage President.


OPEN:

1        Šoter, Miroslav
2        Tóth, Andrej

PRODUCTION:

1       Nagy, Ernest ml.
2       Čemsák, Martin
3       Mika, Marek

STANDARD:

1       Hriň, František
2       Stanko, Ľubomír
3       Hostovičák, Michal
 
STANDARD LADIES:

1       Haviarová Janette
2       Žarnayová Zuzana
3       Anka Stanková
17.5.2015     2.kolo     Range: Nižná Hutka                                          

http://www.sads.sk/kalendar/633

Dňa 17.5.2015 sa na strelnici v Nižnej Hutke uskutočnil pištoľový pretek úrovne Level 1, ktorí preveril všetkých zúčastnených strelcov v ich bezpečnej manipulácii so zbraňou, presnosti, rýchlosti ... Bolo to druhé kolo organizovanej ligy Šariš – Zemplín – Abov, kde bojujú družstvá o putovný pohár. Strieľalo sa v divízii Open, Standard a Production. Pretek bol podporený sponzorskými darmi do tomboly, ktorá predchádzala slávnostnému vyhláseniu výsledkov. O občerstvenie - guláš sa vrámci ceny štartovného postaral riaditeľ preteku spolu s ostatnými organizátormi.

Srdečne blahoželáme všetkým strelcom.

Date 17.5.2015 was organised on the shooting range Nizna Hutka handgun match Level 1, which was testing all registered shooters in safe handling with the gun, precison, speed. .. It was the second round of Saris – Zemplin – Abov League, where teams fights for challenge cup. The divisions were opened Open, Standard and Production. The sponsors supported tombola with presents, which was just before the awarding ceremony. Shooters had in registration fee refreshment – home made goulash made by match director and organising team.

Congratulations to all the shooters.

OPEN

1. 100,00 471,8663 53 Toth, Andrej SVK
2. 92,32 435,6346 54 Šoter, Miroslav SVK
3. 48,33 228,0556 57 Pasternák, Marek SVK

PRODUCTION

1. 100,00 452,1876 34 Mika, Marek SVK
2. 91,45 413,5391 33 Meždej, Radovan SVK
3. 88,95 402,2119 19 Čemsák, Martin SVK

STANDARD

1. 100,00 428,7366 25 Grubiak, Stanislav SVK
2. 95,00 407,2892 32 Hrin, František SVK
3. 92,10 394,8539 61 Mikula, Jozef SVK

STANDARD LADY

1st place Stanková, Anna L SVK
2nd place Haviarová, Janette L SVK
3rd place Žarnayová, Zuzana L SVK

JUNIOR

1st place Jakubko, Alex J
2nd place Toth - junior, Andrej J28.6.2015     3.kolo     Range: Prešov, Cemjata                                   

http://www.sads.sk/kalendar/634

Dňa 28.6.2015 sa na strelnici v Prešove uskutočnilo 3.kolo ligy Šariš – Zemplín – Abov. Level 1, Handgun. 79 strelcov bojovalo o prvenstvá v svojich divíziách počas riešenia situácií na piatich parkúroch.

Víťazom srdečne blahoželáme!

On date 28th of jun 2015 on shooting range in Presov was realised 3rd round of Saris – Zemplin – Abov league, Level 1, Handgun. 79 shooters were fighting to become the first in each division during shooting on 5 stages.

Congratulations to all winners!

OPEN
1 533,2492 100,00 Tóth, Andrej SVK
2 442,5970 83,00 Šoter, Miroslav SVK
3 387,2450 72,62 PASTERŇÁK, Marek SVK

STANDARD

1 497,5575 100,00 PUPALA, Ondrej SVK
2 497,2188 99,93 JAKOUBEK, Radovan SVK
3 447,5181 89,94 Mikula, Jozef SVK

STANDARD LADY
1 Stanková, Anna SVK
2 Žarnayová, Zuzana SVK
3 Haviarová, Janette SVK

PRODUCTION
1 534,1193 100,00 Fecura, Vladimír SVK
2 517,1449 96,82 Čemsák, Martin SVK
3 513,6987 96,18 Mika, Marek SVK1.8.2015       4.kolo     Range: Prešov, Veľký Šariš, Pod Bikošom    

http://www.sads.sk/kalendar/635

Dňa 01.08.2015 sa na strelnici v Prešove pod Bikošom uskutočnilo už 4. ligové kolo ligy „Šariš – Zemplín – Abov“. Strelci súťažili v divíziách Open, Production a Standard a vrámci ligy zbierali body do svojich klubov. Športovci súťažili individuálne za seba ako aj za jednotlivé prihlásené družstvá.

Blahoželáme všetkým víťazom!

In day 01.08.2015 was organised on shooting range Presov – Bikoš 4th round of „Saris – Zemplin – Abov League“. Shooters were shooting in following divisions Open, Production and Standard and collecting another points into individual and teams competition.

Congratulations to all the winners!

OPEN:
1 351,9080 100,00 39 Miroslav, Šoter SVK
2 327,4002 93,04 8 Andrej, Toth SVK
3 253,7191 72,10 36 Marek, Pasternak SVK

PRODUCTION:
1 350,9973 100,00 10 Bystrik, Zachar SVK
2 333,6313 95,05 1 Adrán, Bonk SVK
3 330,9321 94,28 12 Martin, Čemsák SVK
4 320,8806 91,42 33 Radovan, Maždej SVK
5 314,8712 89,71 14 Vladimír, Fecura SVK
6 310,2108 88,38 30 Benjamín, Bocskorás SVK
7 298,5445 85,06 16 Tomáš, Glezgo SVK
8 272,9383 77,76 47 Vladimír, Miko SVK
9 268,7214 76,56 2 Stanislav, Brezovský SVK
10 259,8637 74,04 37 Patrik, Pčola SVK

STANDARD:

1 347,2529 100,00 5 Ľubomír, Stanko SVK
2 333,0333 95,91 31 František, Hriň SVK
3 296,3486 85,34 19 František, Sedlák SVK
4 292,3007 84,18 15 Jaroslav, Foľta SVK
5 284,9250 82,05 23 Miloš, Halecký SVK
6 265,6154 76,49 3 Ján, Dupaj SVK
7 253,5831 73,03 28 Adrián, Vavrek SVK
8 248,7944 71,65 13 Radovan, Cuper SVK
9 242,2087 69,75 24 Jozef, Jurišta SVK
10 229,9772 66,23 21 Jozef, Červenický SVK

STANDARD LADY:
1st place Anna Stanková
2nd place Janette Haviarová
3rd place Silvia Tóthová13.9.201 5    5.kolo     Range: Michalovce                                             

http://www.sads.sk/kalendar/636

Dňa 13.9. 2015 pokračovalo ďalšie kolo ligy Šariš – Zemplín – Abov 2015. Na strelnici v Michalovciach na 5. parkúroch s 99 ranami strieľalo 52 strelcov. Riaditeľom preteku bol Gabriel Dobranský a Hlavným rozhodcom bol Zachar Bystrík.
Strelci tak nazbierali cenné body nielen v individuálnom zápolení ale aj v teamoch. Súťažilo sa v divíziách OPEN, STANDARD a PRODUCTION. Ich celoročná pripravenosť bude vyhodnotená na poslednom ligovom kole v Prešove.

Next round of Saris – Zemplin- Abov League 2015 was organised on shooting range in Michalovce. 52 competitors were shooting on 5 stages with minimum rounds 99. Match director was Gabriel Dobransky and Range Master Zachar Bystrik.
Shooters were collecting points not only in individual discipline but also in teams in divisions OPEN, STANDARD and PRODUCTION. Awarding ceremony for all league 2015 will be on the last round of the league on shooting range in Presov.

OPEN
1 100,00 447,6771 42 Toth, Andrej SVK
2 98,88 442,6513 32 Šoter, Miroslav Š SVK
3 64,07 286,8479 34 PASTERNAK, Marek SVK
4 53,28 238,5174 31 Sabo, Miroslav S SVK

PRODUCTION
1 100,00 458,2765 4 FECURA, Vladimír SVK
2 99,56 456,2449 46 Cemsak, Martin SVK
3 98,17 449,8833 49 MIKA, Marek SVK
4 92,66 424,6443 26 GLEZGO, Tomáš SVK
5 86,13 394,7182 12 Meždej, Radovan M SVK
6 77,59 355,5614 51 BREZOVSKÝ, Stanislav B SVK
7 76,49 350,5216 39 ZACHAR, Bystrik SVK
8 71,98 329,8803 11 BONK, Adrián SVK
9 70,85 324,7077 21 Katin, Matúš K SVK
10 70,46 322,8870 28 HOĽAN, Roman H SVK

STANDARD
1 100,00 474,4146 1 Poliačik, Martin P SVK
2 97,17 460,9998 17 Stanko, Lubomir SVK
3 96,60 458,3029 13 HRIŇ, František SVK
4 88,01 417,5246 38 FOLTA, Jaroslav SVK
5 86,00 407,9800 47 VAVREK, Adrián V SVK
6 77,28 366,6125 44 SOROČINA, Marek SVK
7 73,35 348,0013 5 Cuper, Rado C SVK
8 72,61 344,4549 23 HAMADEJ, Vladimír SVK
9 72,48 343,8691 45 DOBRANSKÝ, Gabriel SVK
10 71,31 338,2870 3 Chalupa, Cyril SVK

STANDARD LADY:
1st place Stankova, Anna L SVK
2nd place Žarnayová, Zuzana Ž L SVK
3rd place Knappová, Lucia K L SVK


27.9.2015     6.kolo     Range: Prešov, Cemjata                                   

http://www.sads.sk/kalendar/637  
      
Posledné 6. kolo ligy Šariš – Zemplín – Abov 2015, Level 1, handgun, sa uskutočnilo na strelnici v Prešove – Cemjata, kde jednotlivci aj teamy súťažili o cenné body, medajle a putovnú trofej. Do poslednej minúty nebol jasný víťaz a napätá atmosféra sa dala krájať. Posledné ligové kolo sa súťažilo v divíziách OPEN, PRODUCTION a STANDARD. 64 strelcov z 2 krajín strieľalo na 7.parkúroch s minimálnym počtom rán 130. Riaditeľom preteku bol Martin Čemsák a Hlavným rozhodcom bol Ján Pohlod.

Blahoželáme víťazom!

Last 6th round of Saris – Zemplin – Abov League 2015, Level 1, Handgun, was organised on shooting range Presov – Cemjata. It was competition not only for individuals but also for the teams trying to reach the Trophy of the League by collecting the points. Last round of the league has opened the divisions OPEN, PRODUCTION and STANDARD. 64 shooters were shooting from 2 countries on 7 stages with minimum of 130 rounds. Match director of the match was Martin Cemsak and Range Master was Jan Pohlod.

Congratulations to all the winners!

OPEN
1 100,00 615,1343 37 ŠOTER, Miroslav SVK
2 95,49 587,4213 40 TÓTH, Andrej SVK
3 74,26 456,7846 39 PASTERŇAK, Marek SVK
4 50,61 311,3458 49 SABO, Radovan SVK

PRODUCTION
1 100,00 611,5657 1 FECURA, Vladimír SVK
2 96,71 591,4319 2 ČEMSÁK, Martin SVK
3 95,96 586,8775 30 MIKA, Marek SVK
4 90,22 551,7495 7 SZABO, Miroslav SVK
5 89,72 548,7139 65 ŠEFRANKO, Karol SVK
6 87,46 534,8865 56 ZACHAR, Bystrík SVK
7 86,81 530,8711 23 GLEZGO, Tomáš SVK
8 79,20 484,3513 58 HOĽAN, Roman SVK
9 77,35 473,0296 8 BREZOVSKÝ, Stanislav SVK
10 76,91 470,3449 53 BOCSKORÁS, Benjamín SVK

STANDARD
1 100,00 622,4859 29 JAKOUBEK, Radoslav SVK
2 96,06 597,9389 35 PÚPALA, Ondrej SVK
3 90,38 562,5840 32 MIKULA, Jozef S SVK
4 82,55 513,8610 33 STANKO, Pavol SVK
5 82,50 513,5553 60 HALECKÝ, Miloš SVK
6 82,40 512,9549 24 STANKO, Ľubomír SVK
7 80,45 500,7837 63 FOĽTA, Jaroslav SVK
8 77,00 479,3033 3 VAVREK, Adrian SVK
9 76,65 477,1427 9 BOHMER, Marián SVK
10 76,49 476,1418 12 HOSTOVIČÁK, Michal SVK

STANDARD SENIOR
1st place MIKULA, Jozef S SVK
2nd place SPRATEK, Dušan S SVK

STANDARD LADY
1st place ŽARNAYOVÁ, Zuzana L SVK
2nd place HAVIAROVÁ, Janette L SVK
3rd place TABASZEWSKA, Agnieszka L POL


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky