IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

RDA RIFLE MATCH

Napísal: Haviarová Ing. Janette    02. augusta 2015
  V dňoch 22. -23. mája 2015 sa v priestoroch strelníc RDA Čachtice Kameňolom a RDA Drapliak Čachtice uskutočnil unikátne prvý puškový pretek úrovne Level 3 na Slovensku RDA RIFLE MATCH, ktorý využil svoju registráciu cez MOS System, týmto prilákal športovcov z Talianska, Španielska, Holandska, Fínska, Nórska, Nemecka, Slovinska, Rakúska... Prišli aj pretekári z Poľska, Maďarska a Čiech, ktorí už pravidelne navštevujú strelnicu v Čachticiach. Prihlásení boli strelci z 13 štátov sveta.. Organizátormi boli športové strelecké kluby ŠSK RDA Club a ŠKP Trenčín.

     Pretek bol organizovaný na dvoch strelniciach súčasne. Časť pretekárov strieľalo jeden deň na spodnej a druhá časť na hornej strelnici, na druhý deň sa vymenili. Na hornej strelnici boli stage-e s väčšími vzdialenosťami až do 300m, kde popre potrápili nejedného strelca. Na spodnej strelnici boli stage-e na kratšie vzdialenosti, no dynamickejšie. Presun medzi jednotlivými strelnicami sa uskutočnil s doprovodom RDA  na jeep-och. Pri prejazde pretekárov na hornú strelnicu sa im naskytol krásny výhľad do Vážskej doliny a na pohorie Považského Inovca, kde viacerí pretekári vyberali svoje fotoaparáty aby zvečnili nádhernú prírodu.

     Strelcom sťažovalo streľbu počas preteku samotné počasie, kde dážď sa striedal so silným vetrom. Minimálny počet rán 230 a počet stage-ov 12 bol lákadlom pre všetkých aktívnych a súťaživých fanúšikov streľby z pušky. Vyhlásenie výsledkov bolo sprevádzané bohatou tombolou, kde hlavnou cenou bola od spoločnosti PROARMS-armory puška AR-15.

     Slovenská asociácia dynamickej streľby je hrdá, že najmladší športový strelecký klub začal písať históriu puškovej súťaže level 3 na Slovensku a zároveň bola vysoko nasadená kvalitatívna úroveň, ktorá je porovnateľná s pretekmi zvučných mien na medzinárodnej úrovni. Kvalitu preteku ocenili nielen slovenskí ale hlavne zahraniční strelci.
Organizačne bol pretek profesionálne zvládnutý. Riaditeľom preteku bol Noro Škorvaga, Range master - i preteku boli Stanislav Grubiak a Peter Kopunec. Štatistiku mali pod palcom Zdeněk Entl a Peter Pavlík. Po vyhlásení verify nebola žiadna chybovosť. Veľkú pochvalu si zaslúži aj tím rozhodcov, ktorí svojou prácou umožnili ukončenie preteku časovo omnoho skôr ako bol predpoklad ukončenia.

     ŠSK RDA Club-u a ŠKP Trenčín prajeme do ďalších puškových pretekov úrovne Level 3 mnoho síl a entuziazmu a strelcom veľa šťastia do nadchádzajúcich Majstrovstiev Európy v puške v Maďarsku o pár dní.

     In days 22-23/05/2015 was realised unique rifle match Level 3 on shooting ranges RDA Cachtice Kamenolom and RDA Drapliak Cachtice, Slovak republic RDA RIFLE MATCH. The match was organised by shooting clubs ŠSK RDA Club and ŠKP Trenčín and was the first match from Slovakia, which registration was realised through MOS System. It was the reason to attract sportsmen from Italy, Spain, Netherland, Finland, Norway, Germany, Slovenia, Austria...Polish, Hungarian and Czech shooters came too. There were registered shooters from 13 countries.

     The match was organised on two shooting ranges together. Part of the competiters were shooting one day on lower shooting range and the second part were shooting on upper range, day after they changed the place. On Upper shooting range were longer stages with poppers on distance up to 300m.  On lower shooting range were shorter and dynamic stages. Transfer between shooting ranges were realised under supervising RDA on jeep car. During transfer to upper shooting range shooters discovered the nature of Vazska Valley and mountain chain Povazsky Inovec. Sportsmen took pictures by their camera.
The rain and strong wind during whole match was difficult not only for shooters but also for range officers. Minimum rounds 230, 12 stages were attractive for every single active competetive fans of shooting from rifle. First price in tombola before Awarding ceremony was rifle AR-15 by company PROARMS-armory.

     Slovak asociation of dynamic shooting is proud, that the youngest sport and shooting club has started to write the history of international rifle match level 3 in Slovakia. The high quality of the match you can compare with good sound of matches on international level and it confirmed not only slovakian but main foreign rifle shooters.

     Organisating team of the match made the professional job. Match director was Noro Škorvaga, Range masters were Stanislav Grubiak and Peter Kopunec. Statistic officers were Zdenek Entl and Peter Pavlik. There was no mistake after verify announcement. Big  THANK YOU goes to team os Range officers, they made their job with precision of time management, so the match could ended earlier than was planed.

     We wish to ŠSK RDA Club and ŠKP Trenčín to the next rifle matches on level 3 many energy, enthusiasm and good luck to all shooters to upcoming European Rifle Championship in Hungary.

OPEN SEMI – AUTO
 
2. 90,82 911,1312 6721 Nagy, Ernest SVK
8. 85,12 853,9512 7422 Mysiak, Michal SVK
9. 80,54 807,9936 6456 Korba, Rastislav SVK
23. 70,90 711,3224 7401 Sebik, Ivan SVK
26. 69,30 695,2597 7330 Didy, Jozef SVK
32. 64,80 650,1489 7346 Schilling, Peter SVK
33. 64,66 648,7462 7287 Bulko, Peter SVK
39. 62,76 629,6123 7336 Vrto, Jozef SVK
41. 61,56 617,5892 7342 Jozef, Oláh SVK
45. 60,14 603,3638 7440 Nosál, Matúš SVK
46. 59,90 600,9270 7761 Schilling, Pali SVK
48. 58,35 585,4550 9006 Revicky, Peter SVK
49. 56,43 566,1663 9000 Blaškovič, Martin SVK
53. 52,12 522,9295 7298 Határ, Jakub SVK
54. 51,92 520,9352 9005 Gulas, Roman SVK
58. 47,90 480,5631 7324 Gahír, Marek SVK
60. 41,89 420,2584 7384 Nagy, Marian SVK
62. 39,46 395,8650 7447 Máťa, Peter S SVK
63. 35,70 358,1904 7719 Koos, Zoltán S SVK
66. 33,82 339,2790 7362 Strnisko, Jan SVK
 
STANDARD SEMI – AUTO
 
1. 100,00 925,7531 5822 Jan, Palka S SVK
8. 86,53 801,0499 9003 Foltan, Stanislav SVK
9. 86,34 799,3047 7424 Szabó, Róbert SVK
10. 76,66 709,6407 7472 Majling, Andrej SVK
11. 75,70 700,7549 7474 Telek, Jozef SVK
13. 70,61 653,6912 7374 Peter, Utrata SVK
14. 70,41 651,8391 7694 Figei, Tibor SVK
15. 66,73 617,7207 7592 Dudáš, Rastislav SVK
17. 65,55 606,8538 7276 Kaczova, Miriam L SVK
18. 64,87 600,5486 7425 Blaha, František SVK
20. 63,87 591,2972 7361 Jozef, Gliviak SVK
22. 57,24 529,8602 7439 Muller, Peter S SVK
23. 56,44 522,5271 5660 Skorvaga, Noro SVK
26. 46,08 426,6049 7444 Kalina, Marian SVK
27. 44,50 411,9480 6449 Kubica, Dusan SVK
29. 42,95 397,5908 9004 Konček, Dušan SVK
30. 32,51 300,9963 9002 Knapek, Matej SVK


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky