IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie rozhodcov IPSC

Napísal: Haviarová Ing. Janette    03. augusta 2015

V dňoch 24. – 25.07.2015 sa v Prešove uskutočnilo školenie nových rozhodcov podľa pravidiel IPSC. Školenie prebiehalo pod vedením prezidenta Slovenskej Asociácie Dynamickej streľby Alexandra Szabóa a prezidenta SNROI Stanislava Grubiaka.

Počas dvoch dní sa v teoretickej a praktickej príprave školilo 26 rozhodcov, ktorí svoje vedomosti a zručnosti úspešne obhájili aj v preskúšaní testami. Na ich náročnej ale zato krásnej rozhodcovskej ceste pretekmi IPSC im držíme palce, prajeme veľa úspešne „odrozhodovaných“ pretekov, nestrannosť pri sporných situáciách, odborná podpora strelcov, vytváranie príjemnej atmosféry na situáciách, kde rozhodujú a šírenie dobrého mena Slovenskej Asociácie Dynamickej streľby nielen doma ale aj vo svete.

VEĽA ŠŤASTIA NOVÍ ROZHODCOVIA!

In days 24. – 25. 07. 2015 was organised Range Officers Course under IPSC rules. Training was realised under supervision of President Slovak Association of Dynamic Shooting Alexander Szabo and Chairman SNROI Stanislav Grubiak.

New ROs during two days were training in theoretical and practical preparation in IPSC rules. After hard working and testing their knowledges We are proud about our new 26 Range Officers.

We wish you good luck in your hard but lovely journey through IPSC matches, many experiences during working on matches, expert support to all shooters, being good judge on critical moments, making pleasant atmosphere on stages, where you work and propagate Slovak Association of Dynamic Shooting not even on matches in Slovak Republic but also abroad.

GOOD LUCK TO OUR NEW RANGE OFFICERS!


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky