IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

ACTION AIR IPSC, Level 1

Napísal: Haviarová Ing. Janette    16. októbra 2015 Dňa 29.8.2015 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnil „Action Air IPSC“, pretek podľa pravidiel IPSC, level 1, Handgun, kde sa na dočasne prerobenej indoorovej strelnici v telocvični Základnej školy stretlo 30 strelcov z 3 krajín. Pekné podujatie na podporu mládeže bolo organizované pod organizačnou aktivitou streleckého klubu KRK. Záujem o Action Air sa medzi juniormi pomaly začína rozširovať. Podporovať mládež už od ranného veku prinesie ovocie neskôr. Viesť deti k sebadisciplíne na parkúre, rešpektovaniu pravidiel, pokore, ctiť si kolegu v teame, to sú atribúty, ktoré získava počas tréningov, súťaží a stretávania sa s ďalšími športovcami. Ak sa im vie správne poradiť, pomôcť a viesť, deti si neskôr budú vážiť našu pomoc a odmenia sa nám poďakovaním pri získavaní svojich prvých titulov. A čo je pre trénera, kouča či učiteľa najväčšou pochvalou? Keď ho jeho žiak preskočí, poľahky zdoláva prekážky a stojí na stupni víťazov. Na tomto preteku potešil fakt, že skoro 1/3 všetkých zúčastnených bolo juniorov. Poniektorí strelci sa zúčastnili tohto podujatia prvýkrát, zodpovedne a bezpečne pristupovali ku riešeniu každej streleckej situácie. Na preteku rozhodovali noví rozhodcovia, ktorí rozhodcovské skúšky úspešne absolvovali mesiac pred súťažou. Ich zanietenosť a odborná pripravenosť dodala šmrnc a úroveň celému športovému podujatiu.

Na stupňoch víťazov sme mohli vidieť aj reprezentantov Slovenskej republiky, ktorým srdečne blahoželáme!

On date 29.8.2015 was realised „Action Air IPSC“ level 1 match under IPSC rules. The shooting range was situated in rebuild indoor shooting range in the gym of Basic school in town Vranov under Topla. 30 registered shooters from 3 countries come to support expanding youth Action Air. All the event was organising by shooting club KRK. Attraction of Action Air feels more and more from young people. It is very important to support children and teach them self-discipline, going under rules, humility, respect to our colleague in our team. These character traits children gets during training, matches and meeting with other sportsmen. If we know to help them, couch them, support them we will get award and big THANK YOU with their first medals they get. What is the mosť important for trainer, couch or teacher? When his pupil, studen or trainee become better than his teacher. This match was specified because nearly 1/3 of registered sportsmen were juniors. Some shooters participated on the match for the first time, shooting with respect and safe. You could see new Range Officers working on the match, they passed their exams only moth ago. Their hard working and professional readiness made all sport event high level quality.

We could see on first places sportsmen from Slovak republic, congratulations!

OPEN
3 75,48 302,2238 26 Radolec, Michal SVK

STANDARD
1 100,00 380,4812 6 BABENSKÝ, Pavol SVK
2 89,79 341,6402 1 Lizúch, Martin SVK
3 87,69 333,6543 4 Murin, Peter SVK

STANDARD JUNIOR
1st place Jakubko, Alex J SVK
Pretek: ACTION AIR IPSC IPSC,
Level 1, Handgun
Strelnica: Vranov nad Topľou
Dátum: 28.2.2015

Strelecký klub KRK zorganizoval airsoftový pištoľový pretek podľa pravidiel IPSC. Boli otvorené divízie OPEN a STANDARD so 41 strelcami, 5 stages a minimálne počet rán 80. Na svoje si prišli nielen dospelí ale hlavne deti, pre ktoré sa vytvorila špeciálna kategória „YOUNGSTER“, kde jediné obmedzenie bolo vekom a to do 14 rokov. Organizátor sa potešil peknej účasti strelcov, ktorí zastupovali 3 štáty – Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Slovenskí strelci sa nenechali zahanbiť a naše farby sme videli aj na stupni víťazov .
Match: ACTION AIR IPSC IPSC,
Level 1, Handgun
Range: Vranov nad Topľou
Date: 28.2.2015

Shooting club KRK has organised airsoft match under IPSC rules. There was opened division OPEN and STANDARD with 41 shooters, 5 stages and minimum rounds 80. It was not only for adults but especially for children, with the special cathegory „YOUNGSTER“ up to 14 years old. Shooters come from 3 countries – Slovakia, Poland and Hungary. Slovakian shooters was very successful and got the medals and diplomas too.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky