IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Kvalifikácia reprezentantov na EHC 2019

Napísal: Haviarová Ing. Janette    18. januára 2019 Výsledná tabuľlka kvalifikácie na EHC 2019:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eU1KQXbHq3VmKw2GkXnXWia2N2T8Zyb7k0kI2VTZq0M/edit?usp=sharing


Podrobné Kvalifikačné kritéria:
Kvalifikácia na European Handgun Championship 2019
(ďalej iba EHC 2019 )

KVALIFIKAČNÉ PRETEKY pre EHC 2019

Názov preteku Krajina Počet dní Koeficient preteku (k)
Mosquito handgun match 2018 SVK 2 2
10th Extreme Euro Open 2018 CZE 6 3
Czech National Championship HG 2018 CZE 2 2
Slovak Open 2018 SVK 2 2

ZÁSADY KVALIFIKÁCIE NA EHC 2019

- Záujemci o reprezentáciu na EHC 2019 sa musia v termíne do 17.6.2018 (začiatok 2. kvalifikačného preteku) prihlásiť na email repre@sads.sk Prihlášky do kvalifikácie na EHC 2019 podané po tomto termíne nebudú akceptované. Prihláska musí obsahovať Meno, Priezvisko, Divíziu a Kategóriu v ktorej sa člen SADS uchádza o slot na EHC 2019
- Pridelenie Slotov (prezídiom) na EHC 2019 sa uskutoční do 30 dní od oznámenia počtu pridelených slotov na pretek EC 2019.
- Prezídium pridelí všetky sloty okrem jedného na základe výsledného koeficientu výkonnosti X z celej kvalifikácie. Posledný slot môže prezídium prideliť mimo poradia, podľa svojho uváženia ( napr. pridelenie slotu strelcovi zo Slovenskej špičky, ktorý sa z objektívnych príčin nemohol zúčastniť kvalifikačných pretekov atď... )
- Členom týmu (Production,Standard atď...) sa stanú minimálne 3 najlepší strelci na základe výsledného koeficientu výkonnosti X z celej kvalifikácie

- Pre kategóriu LADY, JUNIOR a SENIOR/SUPERSENIOR a Divíziu CLASSIC bude výsledný koeficient výkonnosti X navýšený o
LADY: + 20
JUNIOR: + 20
SENIOR/SUPERSENIOR: +15
CLASSIC: -10


Jednotlivé percentá pre kategórie sú odpozorované z predchádzajúcich EHC a WS, kde napríklad Senior strieľajúci 80% Overall mal reálnu šancu na medailové umiestnenie, ostatné kategórie detto.

Podmienky úspešného absolvovania kvalifikácie na EHC 2019
- Úspešné absolvovanie aspoň 2 pretekov v rámci kvalifikácie na EHC 2019 v Divízii v ktorej sa pretekár uchádza o slot na preteku EHC 2019
- Umiestniť sa s Koeficientom výkonnosti X (pri zoradení od najvyššieho koeficientu po najnižší) na pozícii ktorá je < od počtu pridelených slotov na pretek EHC 2019


Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky