IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

3. ... prečo do SADS?

Napísal: Bonk Adrián   19. júna 2013
Počet komentárov: 0
… prečo do SADS ?     Treba si uvedomiť, že Slovenská asociácia dynamickej streľby - SADS, je najvyššia a jediná organizácia, ktorá združuje kluby a jednotlivcov v oblasti dynamickej streľby podľa pravidiel IPSC.                                                                                                                                                          SADS je riadnym . . .
Čítaj viac

2. ...čo ďalej?

Napísal: Bonk Adrián   21. júna 2013
Počet komentárov: 0
Čo ďalej ?           Každý športový klub má svoj vývoj. Bojuje s problémami, nedostatkom financií, záujmu verejnosti a niekedy aj členov klubu. Ale vždy sa nájde niekto, kto vydrží ťahať aj za ostatných a z vlastných skúseností . . .
Čítaj viac

1. Ako vzniká klub?

Napísal: Bonk Adrián   19. júna 2013
Počet komentárov: 0
Návrh na registráciu môžu podávať najmenej traja občania, z ktorých aspoň jeden musí byť starší ako 18 rokov (prípravný výbor).     Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a priezviská, rodné čísla a adresy bydliska. Ďalej uvedú, kto . . .
Čítaj viac

Čo je praktická streľba

Napísal: SADS Admin   10. júna 2013 Tento nový a vzrušujúci druh streľby má svoje korene v Californii, USA v 50-tych rokoch. Rýchlo sa rozšíril na všetky kontinenty včítane Európy, Austrálie, Strednej a Južnej Ameriky a Afriky. Medzinárodná organizácia International Practical Shooting Confederation (IPSC) bola založená . . .
Čítaj viac
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky