IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Výzva na obsadenie pracovného miesta Ekonóm SADS

04. júla 2024

Zverejňujem výzvu na obsadenie pracovnej pozície SADS na funkciu Ekonóm SADS. Súvisí to s postupným rozširovaním sekretariátu SADS.

Vyžaduje sa min. stredoškolské vzdelanie ekonomického zamerania alebo 2 stupeň vysokoškolského vzdelania so zameraním ekonomika, právo alebo prax v oblasti riadenia financií, účtovníctva a čerpania štátnych dotácií.
Je požadovaný výpis/odpis z registra trestov, bezúhonnosť aj v hospodárskej oblasti.

Pre bližšie podmienky a pracovnú náplň nás kontaktujte na prezident@sads.sk

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky