IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zasadanie Prezídia SADS

10. júla 2024

Vážení členovia SADS,

dňa 9.7.2024 som zvolal on -line zasadanie Prezídia SADS v termíne 18.7.2024 o 18.00 hod. On line Prezídium SADS sa uskutoční na platforme Google meet.

Program Prezídia SADS:

1. Prezentácia
2. Schválenie overovateľov a zapisovateľov
3. Schválenie účtovnej závierky, výročnej správy a DP
4. Schválenie finančného plánu
5. Schválenie plánu činnosti
6. Schválenie odmien za MS v puške
7. Schválenie 3 projektov Moderná SADS v prílohe e-mailu
8. Schválenie Ekonomických smerníc- Smernica k čerpaniu fin. prostriedkov z verejných zdrojov, smernica pre cestovné náhrady, smernica poplatkov SADS 2024/2025,zásady fin hospodárenia SADS, Metodické usmernenie na refundáciu v projektoch Moderná SADS,
9 Prerokovanie pracovnej pozície Ekonóm SADS s pracovnou náplňou
10. Prerokovanie nových žiadostí vstupu klubov SADS a on line prerokovanie so štatutármi klubov / V prípade záujmu ma priamo kontaktujte /.
11. Návrh prípravy a termínov VZ SADS a prípravy volieb do orgánov SADS.
12. Iné

Ing. Bystrík Zachar
Prezident SADS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky