IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Zmena termínu školenia RO

30. októbra 2007

Vážení. pre zaneprázdnemos členov vedenia SAPS sa školenie RO presúva na mesiac december.Detaily upresním. Ïakujem za pochopenie.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky