IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Brokové preteky 2009.

03. januára 2009

Vážený. v predstihu by som vám chcel pripomenú tohtoročné ME Shotgun v Českej republike.a kluby ktoré by mali záujem organizova preteky Level II v brokovnici by sa určite stretli s plnou podporou Prezídia aj širokej streleckej verejnosti...Zvážte prosím tento fakt pri tvorbe kalendára súažných podujatí. Ïakujem.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky