IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Prezídium 21. 5. 2009

23. mája 2009

Vážení strelecký priatelia. dávam na vedomie. že v sekcii na stiahnutie je vložená zápisnica zo zasadnutia prezídia SAPS. Ïalej dávam na vedomie. že na základe hlasovania prezídia bol klub Magnum R. Sobota vylúčený z prezídia z dôvodu dlhodobej neúčasti (dva roky) na zasadnutiach prezídia. Opä vyzývam nominovaných strelcov na ME 2009 v brokovnici o urýchlené zaplatenie štartovného na účet SAPS vo výške 282.-€ S pozdravom DVC

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky