IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Vyhodnotenie Seminára RO.SO 2009

26. júla 2009

Skoro 3 dňový seminár dnes úspešne ukončilo 10 nových RO.z toho počtu dvaja SO. plus jeden "nový" SO p. Hanes.:-)Chcem sa všetkým poïakova za pozornos ktorú celý čas venovali prednášanej téme a tiež chcem vyslovi poïakovanie p. Petrovi Sarkánymu z Komárna za asistenciu pri kurze a výučbu SO.Drahým kolegom. ktorí sa na kurz nahlásili a nakoniec sa nezúčastnili bez ospravedlnenia alebo z doslova "malicherných" dôvodov týmto oznamujem. že ma nemusia ani zdravi... S úctou J.K.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky