IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Urgent-EHC 2010

28. februára 2010

Vážení streleckí priatelia. žiadam vybraných 12 záujemcov. ktorí sa prihlásili na EHC 2010. aby do 9.3.2010 uhradili sumu 250.-€ na účet saps. ako variabilný symbol napíšte poradové číslo a na mail bardomag@gmail.com zaslali nasledovné údaje Meno a Priezvisko. dátum narodenia. pohlavie.telefon.E-mail. číslo pasu.Divíziu. minor. major.kategória.: Model zbrane. značka. číslo zbrane.kaliber. množstvo nábojov. hraničný prechod. Poradie strelcov: 1. Vyšný Marián. 2. Pálka Ján. 3. Nagy Ernest. 4. Pavlík Ján. 5. Fedor Marián. 6. Nagy Ernest Junior-len údaje. 7. Hrnčiarik Andrej Junior-len údaje. 8. Makuka ľubomír. 9. Hos Ivan. 10.Kopunec Peter. 11. Sciranka Martin. 12. Myšiak Michal Ïalej som žiadal o navýšenie slotov o ïalších 11 za ktorých sa ale musí zaplati záloha 100.-€-slot. preto žiadam ïalších strelcov v určenom poradí aby požadované údaje a platbu 100€ uhradili do daného termínu. 13. Šebík Ivan 14. Holečko Peter 15. Ecker Karol 16. Víglaský Anton 17. Acs Štefan 18. Lazovský Richard 19. Penov Anton. 20. Myšiak Štefan 21. Michalák Norbert 22. Boča Rastislav 23. Holický Radovan Kto do daného termínu 9. 3. 2010 neuhradí platbu a nepošle požadované údaje nebude sa môc EHC 2010 zúčastni.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky