IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Oznam

28. júla 2010

Vzhľadom na nepritomnost p. Kopunca v mesiaci september žiadam všetkých zainteresovaných aby pripomienky k novým pravidlám rozhodcov zasielali p. Kopuncovi najpozdejšie do 10.8.2010 aby bol priestor na ich zapracovanie. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky