IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Pozvánka na Valné zhromaždenie

04. januára 2006

Pozývam Vás týmto na Valné zhromaždenia SAPS. ktoré sa bude kona dňa 22. 1. 2006 o 10.00 v hoteli Perla v areály Zelená Voda pri Novom Meste nad Váhom.

Program rokovania:

  • Správa práva o činnosti za rok 2005
  • Správa revíznej komisie SAPS
  • Správa SNROA
  • Plán činnosti na rok 2006
  • Prezentácia prípravy ME 2007
  • Rôzne <-ul>

    Peter Forgáč<-b>. Výkonný prezident SAPS

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky