IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Extraliga-2011

15. februára 2011

Boli prezídiom určené extraligové kolá. ktoré nájdete v sekcii "EXTRALIGA". Hodnoti sa budú štyri najlepšie vysledky v danej divízii. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky