IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Oznam

22. júna 2011

Oznamujem širokej streleckej verejnosti. že naši reprezentanti boli finančne odmenení Ministerstvom školstva za úspechy dosiahnuté na Majstrovstvách európy 2010. Andrej Hrnčiarik. Ernest Nagy jr.. Marián Vyšný. Ernest Nagy. Ján Pavlík. žiadam menovaných ak im to ich povinnosti umožnia aby sa dostavili na Majstrovstvá SR 2.7.2011 Sielnica. kde im bude odmena odovzdaná. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky