IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Urgent-Legis Telum

09. februára 2012

V poslednej dobe v spoločnosti rezonuje veľa vecí. Otvorene sa hovorí o tom. ako je občan považovaný za dojnú kravu a nosiča lístkov do urny. Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s Ministerstvom vnútra však v poslednej dobe posunuli pomyslenú latku ignorácie a cielenej buzerácie vlastných slušných občanov do novej výšky. Nie len zoznamom - nezoznamom na ktorom sú - nie sú politicky nekorektné zbrane bez ľadu a skladu ktorým nás odkazujú na komerčný ruský server (áno. bavi sa v tomto prípade "právnej istote" skutočne nemôžme). V pondelok bola do medzirezortného pripomienkového konania daná novela vyhlášky o posudzovaní zdravotnej a psychickej spôsobilosti držiteľov Zbrojných preukazov. Po preštudovaní musí každý. kto si vie reč paragrafov preloži do reči ľudskej a pozná aktuálne znenie zákona o zbraniach a strelive pomyslie. že niekomu veľmi záleží na tom. aby: a) vznikali nové žiadosti. výpisy. tlačivá a hlavne POPLATKY (je asi jasné ktorej skupine) b) čo najmenej občanov s čistým registrom trestov mohlo drža zbraň (tí so záznamami sa štátu nepýtajú vôbec) Kde nemôže čert. tam pošle úradníka. Inak povedané. aj keï občan na niečo nárok zo zákona má. štátny úradník vymyslí taký spôsob byrokracie. aby mu v tom prakticky zabránil. Stačí si pozrie dátum prechodnej doby v zákone o zbraniach a strelive. dátum účinnosti navrhovanej novelizovanej vyhlášky a čo je v nej napísané. Rozumové pochody týchto úradníkov sú mi záhadou. Tvorbou vyhlášky v zrýchlenom medzirezortnom konaní chcú akože napravi paskvil. ktorý vznikol tiež vïaka tomu. že bol "zrýchlený" a odborná debata okolo neho zo strany ministerstva vyslovene nežiadúca. Niekto si tu mýli príčiny s následkom. a správa sa ako zaschnutý feudál. Bezúhonných občanov (a taký musí zo zákona by každý držiteľ ZP) automaticky považuje za klamárov a podvodníkov. To je prezumpcia viny. Na základe toho nastavuje vyhlášku tak. aby im prakticky zabránil dosiahnu zákonom garantované práva. Z ústavy si robí trhací kalendár. núti občana nosi svoju zdravotnú dokumentáciu kade tade. A to všetko len preto. že úzka skupina. ktorá má dosah na najvyšších štátnych úradníkov chce zavádza stále nové a nové poplatky. Vážení. im nejde vôbec o bezpečnos (a už ani o klamlivý pocit bezpečnosti). Tu už ide vyslovene iba o eurá. Neskryte a priamo. Preto vás prosím. či ste strelec alebo nie. podporte elektronicky nami podanú zásadnú pripomienku (link dolu). Nedajme sa donekonečna bi ako poddaní. Slovensko nie je banánistan pre gorily. Slovensko je demokratická republika. ľudovít Miklánek. predseda predstavenstva LT Prihlási sa k tejto pripomienke je možné iba do polnoci utorka 14.2.2011. Keï ide o strihanie práv občanov. ministerstvo má veľmi naponáhlo. Link na podporu pripomienky >>> https:--lt.justice.gov.sk-Public-... Text pripomienky >>> Pripomienka na stiahnutie vo formáte .pdf

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky