IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

EHC 2013 Portugalsko

23. januára 2013

Upozornenie-do súčasnej doby neuhradili štartovné do Portugalska: Hos Ivan. Hrnčiarik Andrej. Acs Stefan. Sciranka Martin. Kopunec Peter. keïže sa nám blíži uzávierka a menovaní sú zrejme pracovne veľmi zaneprázdnení je potrebné vo vlastnom záujme nájs cca 5 min. a posla na účet SADS požadovanú sumu. Ïakujem za pozornos.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky