IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Nový(í) RO

19. júna 2013

Chcel by som touto cestou požiadať všetkých vedúcich klubov, ktorí majú vo svojich radoch ARO - Assistant Range Officer, aby mi po splnení podmienky dosiahnutia 5 bodov ako ARO zaslali ich mená. Následne im bude udelená kvalifikácia RO - Range Officer.

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky