IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Školenie RO Level 1

16. februára 2014

Dnešným dňom uzatváram možnosť podávania prihlášok na školenie RO Level 1.
Na školenie sa prihlásilo 5 záujemcov. Miestom konania školenia bude areál strelnice
klubu SKAR NT Nový Tekov. Bližšie údaje o mieste konania a časovom rozvrhu budú zaslané mailom
konkrétnym uchádzačom.

Novým potenciálnym RO prajem nerušenú prípravu na školenie a úspešné ukončenie školenia.

Stanislav GRUBIAK
Chairman SNROI

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky