IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Vyhodnotenie klubov podľa získaných bodov

11. marca 2014

Vážení predsedovia klubov,

na základe uznesenia prezídia zo dňa 8. marca 2014 Vám pripomínam :

- do 31.3.2014 zaslať na e-mail prezidenta  SADS (prezident@sads.sk) číslo účtu svojho klubu, kam bude Vášmu klubu  na základe získaných bodov v roku 2013 zaslaná adekvátna suma ako dotácia na činnosť klubu. Klubom, ktoré zašlú žiadosť po uvedenom termíne, nebude dotácia poskytnutá!

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky