IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Anketa k novému zákonu o športe

31. októbra 2014

Vážení strelci,
na základe výzvy z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Vás žiadam o vyplnenie ankety k pripravovanému zákonu o športe. Spracované výsledky ankety pomôžu ministerským legislatívcom pri tvorbe nového zákona o športe.

Zároveň chcem upriamiť Vašu pozornosť k otázke č.5, kde po zaškrtnutí voľby registrovaný športovec (čo sme všetci strelci), máte možnosť voľby druhu športu - dynamická streľba. Pri dostatočnom zapojení športovcov, snáď pomôžeme zmeniť názor ministerstva o malom záujme verejnosti a športovcov na náš šport.

Anketa sa uzatvorí v pondelok 10. novembra 2014, vyplniť ju môžete priamo na adrese https://docs.google.com/forms/d/1dVtApDkbmZMq93deHBvgf92PjIqzviZPPriHGzPaRFQ/viewform

[0.12 kB]
Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky