IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko IPSC Slovensko

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby


Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby

The American Woman Shooter

07. novembra 2014

Priatelia, v najnovšom čísle The American Woman Shooter, sa nachádza článok o našej strelkyni Janette Haviarovej. Je to ďalší úspech našich členov vo svete a sme hrdí na prezentáciu našej krajiny a SADS. Článok sa nachádza na strane 16, Issue 3. Ďakujeme Janette, len tak ďalej.

https://theamericanwomanshooter.com/issues/
 http://www.arsenalsc.eu/janette-haviarova-v-casopisoch-american-woman-shooter/

Reprezentácia SADS
Fotogaléria
Novinky